Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Biała Podlaska

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Oferty przetargowe z SWZ 18053 13.98%
Informacje o instytucji 17766 13.76%
Oferty przetargowe 7628 5.91%
Ochrona środowiska 6674 5.17%
Struktura organizacyjna 5846 4.53%
Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy 5669 4.39%
Aktualności i ogłoszenia 5550 4.30%
Uchwały Rady Gminy Biała Podlaska 4045 3.13%
Zamówienia poniżej 130 000 PLN 3681 2.85%
Konkursy 3626 2.81%
Obwieszczenia 3317 2.57%
Oświadczenia majątkowe 2886 2.23%
Budżet 2790 2.16%
Oferty przetargowe z SIWZ do 24.02.2021 2438 1.89%
Planowanie przestrzenne 2266 1.75%
Urząd Gminy 2253 1.74%
Wójt Gminy 1516 1.17%
Majątek 1241 0.96%
Pożytek publiczny 2021 1151 0.89%
Sprawozdania finansowe 1110 0.86%
Sprawozdania finansowe za 2020 rok 1057 0.82%
2021 rok 994 0.77%
Zarządzenia 933 0.72%
Rada Gminy 866 0.67%
Petycje 2021 810 0.63%
Protokoły z sesji Rady Gminy Biała Podlaska 671 0.52%
Obsada 658 0.51%
Prawo lokalne 645 0.50%
Ochrona środowiska - do 24.02.2021 642 0.50%
Strategia rozwoju 631 0.49%
Wieloletnia Prognoza Finansowa 606 0.47%
Zamówienia poniżej 30 000 Euro - do 24.02.2021 596 0.46%
Inwestycje celu publicznego 572 0.44%
Oferty przetargowe do 24.02.2021 558 0.43%
Zarządzenia 2021 rok 546 0.42%
Decyzje o warunkach zabudowy 517 0.40%
Kadencja 2018-2023 517 0.40%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 502 0.39%
Interpretacje podatkowe 460 0.36%
Aktualności,ogłoszenia - do 24.02.2021 454 0.35%
Historia zmian 422 0.33%
Zarządzenia 2015 rok 354 0.27%
uchwały rady gminy 352 0.27%
Statut 302 0.23%
Komisje 291 0.23%
Raport o stanie gminy 286 0.22%
Sprawozdania finansowe za 2021 rok 283 0.22%
Mapa serwisu 278 0.22%
Regulaminy 272 0.21%
Konkursy 2007-2020 248 0.19%
plan pracy 245 0.19%
Zaproszenia na sesję Rady Gminy Biała Podlaska 240 0.19%
2021 rok 225 0.17%
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 225 0.17%
Referendum ogólnokrajowe 2015 222 0.17%
Oświadczenia majątkowe 2014 209 0.16%
Oświadczenia majętkowe 2016 185 0.14%
Pożytek publiczny 2016 184 0.14%
Skład Rady Gminy Biała Podlaska 182 0.14%
Pożytek publiczny 2017 181 0.14%
Pożytek publiczny 2015 179 0.14%
Wybory Prezydenckie 2015 174 0.13%
Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy - do 24.02.2021 174 0.13%
Pożytek publiczny 2022 168 0.13%
Parlament UE 2014 164 0.13%
Jednostki organizacyjne 163 0.13%
Redakcja biuletynu 162 0.13%
Wybory Samorządowe 2014 162 0.13%
Statystyka odwiedzin 161 0.12%
Pożytek publiczny 2014 149 0.12%
Budżet, przetargi, konkursy 144 0.11%
Informacje podstawowe 144 0.11%
2012 rok 143 0.11%
Słownik skrótów 136 0.11%
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 135 0.10%
uchwały rady gminy 122 0.09%
plan pracy 119 0.09%
Władze 115 0.09%
Zarządzenia 2014 rok 110 0.09%
2015 rok. 110 0.09%
Petycje 109 0.08%
plan pracy 108 0.08%
Budżet do 24.02.2021 104 0.08%
2022 rok 104 0.08%
Zarządzenia 2012 rok 104 0.08%
Komisja Rewizyjna 100 0.08%
2003 rok 99 0.08%
obsada 98 0.08%
obsada 93 0.07%
Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych 90 0.07%
Uchwały Rady 90 0.07%
Zarządzenia 2016 rok 89 0.07%
sesje rady 88 0.07%
Aktualności 88 0.07%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 87 0.07%
2008 rok 86 0.07%
plan pracy 86 0.07%
Zarządzenia 2010 rok 86 0.07%
2007 rok 85 0.07%
Komisja Budżetu i Finansów 85 0.07%
Uchwały Rady Gminy 84 0.07%
Zarządzenia 2013 rok 84 0.07%
2013 rok. 84 0.07%
obsada 82 0.06%
Wniosek o podział nieruchomości 81 0.06%
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 80 0.06%
Pożytek publiczny 80 0.06%
2004 i 2005 rok 77 0.06%
sesje rady 76 0.06%
2010 rok 75 0.06%
2006 rok 75 0.06%
2014 rok. 75 0.06%
2009 rok 74 0.06%
Zarządzenia 2011 rok 73 0.06%
plan pracy 72 0.06%
Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 72 0.06%
Wybory 71 0.05%
Oświadczenia majątkowe 70 0.05%
Gminny Ośrodek Kultury 70 0.05%
Prawo 69 0.05%
Dokumenty inne 69 0.05%
Informacje o biuletynie 69 0.05%
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 66 0.05%
obsada 65 0.05%
plan pracy 65 0.05%
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 64 0.05%
obsada 63 0.05%
Oświadczenia majątkowe 2017 62 0.05%
Kompetencje 60 0.05%
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 60 0.05%
2016 rok. 59 0.05%
Rada Gminy archiwum 58 0.04%
2011 rok 58 0.04%
Ważne Linki 57 0.04%
Kompetencje 56 0.04%
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 56 0.04%
Wniosek o odprowadzanie ścieków 54 0.04%
skład rady 52 0.04%
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół i ośrodków oraz słuchaczy kolegiów 50 0.04%
Oświadczenia na koniec kadencji 2010/2014 50 0.04%
Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2019 - 2020 50 0.04%
Oświadczenia majątkowe 2010 50 0.04%
Oświadczenia majątkowe 2015 49 0.04%
obsada 48 0.04%
Oświadczenie o szkodach powstałych w gospodarstwie rolnym 48 0.04%
Pożytek publiczny 2020 48 0.04%
Petycje 2020 47 0.04%
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 47 0.04%
Petycje 2018 47 0.04%
Monitor Polski 47 0.04%
Pożytek publiczny 2018 47 0.04%
Oświadczenia majątkowe 2011 47 0.04%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 47 0.04%
Podstawy Prawne 46 0.04%
Wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia 46 0.04%
Dziennik Ustaw 46 0.04%
Archiwalny BIP 46 0.04%
Oświadczenia na początek kadencji 2014/2018 46 0.04%
Zarządzenia 2017 rok 46 0.04%
Wybory Samorządowe 2018 45 0.03%
Zarządzenia 2018 rok 45 0.03%
Zarządzenia 2019 rok 45 0.03%
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 45 0.03%
Sesje Rady 45 0.03%
Archiwalny BIP 44 0.03%
Zarządzenia 2020 rok 44 0.03%
Wniosek o wydanie informacji o terenie 44 0.03%
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 43 0.03%
Nabór na ławników sądowych 43 0.03%
Petycje 2019 43 0.03%
Parlament UE 2019 42 0.03%
Wybory Prezydenta RP 2020 42 0.03%
Sprawozdania finanosowe 2010-2020 42 0.03%
Wniosek i zobowiązanie dotyczące sadzonek na zalesienie 41 0.03%
Oświadczenia za 2005 r 41 0.03%
Wniosek o zatwierdzenie podziału działki 41 0.03%
Zgłoszenie do powiatowego lekarza weterynarii 41 0.03%
Pożytek publiczny 2019 41 0.03%
Oświadczenia majątkowe 41 0.03%
Oświadczenia za 2006 r 41 0.03%
Oświadczenia majątkowe 41 0.03%
Oświadczenia majątkowe 2012 40 0.03%
Wniosek o wydanie warunków dostawy wody 40 0.03%
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 40 0.03%
Obwieszczenia do 24.02.2021 40 0.03%
Sesje Rady 40 0.03%
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 39 0.03%
Oświadczenie majątkowe za 2004 r 39 0.03%
Oświadczenia za 2007 r 39 0.03%
Oświadczenia majątkowe za 2007 r 39 0.03%
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 39 0.03%
Skład Rady 38 0.03%
Wniosek o wydanie poświadczenia zameldowania / wymeldowania 38 0.03%
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące 38 0.03%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące 38 0.03%
oświadczenia majątkowe 38 0.03%
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 38 0.03%
Skład Rady 38 0.03%
Oświadczenia majątkowe za 2006 r 37 0.03%
Oświadczenia za 2009 r. 37 0.03%
Oświadczenia za 2008 r. 37 0.03%
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 37 0.03%
Oświadczenia majątkowe 2013 37 0.03%
Oświadczenia majątkowe za 2005 r 37 0.03%
Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 36 0.03%
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 36 0.03%
2022 rok 35 0.03%
Deklaracja na podatek od środków transportowych 35 0.03%
oświadczenia majątkowe 35 0.03%
Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 35 0.03%
Zgłoszenie o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 35 0.03%
Gminny Ośrodek Kultury 34 0.03%
skład rady 34 0.03%
Wniosek o wydanie informacji o linii rozgraniczającej 33 0.03%
Zgłoszenie o ocechowanie pozyskanego drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna 33 0.03%
Deklaracja na podatek leśny (2007) 33 0.03%
Wniosek o umiejscowienie aktu zgonu 32 0.02%
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A 31 0.02%
Deklaracja na podatek rolny (2007) 29 0.02%
Wniosek o umiejscowienie aktu małżeństwa 29 0.02%
Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej 28 0.02%
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 28 0.02%
Zgłoszenie pobytu stałego 27 0.02%
Zawiadomienie o odbyciu imprezy rozrywkowej organizowanej poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy 27 0.02%
Urząd Gminy 27 0.02%
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 27 0.02%
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 26 0.02%
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 26 0.02%
Sprawozdania finansowe za 2022 rok 26 0.02%
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 25 0.02%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 25 0.02%
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 24 0.02%
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 24 0.02%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 23 0.02%
Wniosek o wydanie zaświadczenia 22 0.02%
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 22 0.02%
Zarządzenia 2022 rok 21 0.02%