Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Biała Podlaska

Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

Oferty przetargowe z SWZ 10194 16.09%
Informacje o instytucji 8648 13.65%
Oferty przetargowe 3551 5.60%
Struktura organizacyjna 3123 4.93%
Ochrona środowiska 3036 4.79%
Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy 2626 4.14%
Aktualności i ogłoszenia 2607 4.11%
Konkursy 1987 3.14%
Oferty przetargowe z SIWZ do 24.02.2021 1802 2.84%
Oświadczenia majątkowe 1664 2.63%
Zamówienia poniżej 130 000 PLN 1562 2.47%
Obwieszczenia 1493 2.36%
Urząd Gminy 1287 2.03%
Budżet 1281 2.02%
Wójt Gminy 1022 1.61%
Uchwały Rady Gminy Biała Podlaska 862 1.36%
Pożytek publiczny 2021 668 1.05%
Majątek 610 0.96%
Ochrona środowiska - do 24.02.2021 560 0.88%
Zarządzenia 554 0.87%
Sprawozdania finansowe 551 0.87%
Zamówienia poniżej 30 000 Euro - do 24.02.2021 542 0.86%
Oferty przetargowe do 24.02.2021 506 0.80%
Sprawozdania finansowe za 2020 rok 474 0.75%
Obsada 386 0.61%
Aktualności,ogłoszenia - do 24.02.2021 345 0.54%
2021 rok 342 0.54%
Strategia rozwoju 319 0.50%
Petycje 2021 315 0.50%
Wieloletnia Prognoza Finansowa 303 0.48%
Prawo lokalne 291 0.46%
uchwały rady gminy 289 0.46%
Rada Gminy 274 0.43%
Zarządzenia 2015 rok 268 0.42%
Zarządzenia 2021 rok 260 0.41%
Historia zmian 250 0.39%
Interpretacje podatkowe 244 0.39%
Konkursy 2007-2020 195 0.31%
Oświadczenia majątkowe 2014 188 0.30%
Komisje 167 0.26%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 161 0.25%
Oświadczenia majętkowe 2016 159 0.25%
Statut 159 0.25%
Regulaminy 147 0.23%
Referendum ogólnokrajowe 2015 144 0.23%
Raport o stanie gminy 144 0.23%
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 141 0.22%
Kadencja 2018-2023 138 0.22%
plan pracy 124 0.20%
Pożytek publiczny 2016 122 0.19%
Jednostki organizacyjne 120 0.19%
Pożytek publiczny 2017 116 0.18%
Sprawozdania finansowe za 2021 rok 113 0.18%
Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy - do 24.02.2021 109 0.17%
Pożytek publiczny 2015 107 0.17%
Wybory Prezydenckie 2015 99 0.16%
Mapa serwisu 97 0.15%
uchwały rady gminy 90 0.14%
Wybory Samorządowe 2014 86 0.14%
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 86 0.14%
Redakcja biuletynu 83 0.13%
Parlament UE 2014 83 0.13%
Protokoły z sesji Rady Gminy Biała Podlaska 79 0.12%
2015 rok. 77 0.12%
Zaproszenia na sesję Rady Gminy Biała Podlaska 75 0.12%
plan pracy 74 0.12%
Pożytek publiczny 2014 73 0.12%
plan pracy 70 0.11%
2021 rok 69 0.11%
sesje rady 68 0.11%
Informacje podstawowe 66 0.10%
Budżet, przetargi, konkursy 66 0.10%
Wniosek o podział nieruchomości 63 0.10%
Uchwały Rady 63 0.10%
Budżet do 24.02.2021 61 0.10%
Statystyka odwiedzin 61 0.10%
Uchwały Rady Gminy 61 0.10%
Władze 61 0.10%
Komisja Rewizyjna 59 0.09%
Zarządzenia 2014 rok 59 0.09%
2012 rok 55 0.09%
obsada 55 0.09%
Słownik skrótów 55 0.09%
Petycje 52 0.08%
Zarządzenia 2016 rok 52 0.08%
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 51 0.08%
sesje rady 48 0.08%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 47 0.07%
Skład Rady Gminy Biała Podlaska 47 0.07%
2007 rok 46 0.07%
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 46 0.07%
Komisja Budżetu i Finansów 45 0.07%
2003 rok 45 0.07%
plan pracy 45 0.07%
obsada 43 0.07%
2014 rok. 43 0.07%
Zarządzenia 2012 rok 43 0.07%
Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych 43 0.07%
Oświadczenia majątkowe 2017 42 0.07%
Pożytek publiczny 42 0.07%
Zarządzenia 2013 rok 42 0.07%
Aktualności 41 0.06%
obsada 41 0.06%
Wniosek o odprowadzanie ścieków 37 0.06%
Kompetencje 36 0.06%
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 36 0.06%
Zarządzenia 2010 rok 36 0.06%
Gminny Ośrodek Kultury 36 0.06%
Zarządzenia 2011 rok 35 0.06%
skład rady 35 0.06%
2004 i 2005 rok 34 0.05%
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 34 0.05%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące 33 0.05%
Oświadczenie o szkodach powstałych w gospodarstwie rolnym 33 0.05%
2013 rok. 33 0.05%
Wybory 33 0.05%
2009 rok 33 0.05%
2006 rok 33 0.05%
Oświadczenia na początek kadencji 2014/2018 32 0.05%
obsada 32 0.05%
Dokumenty inne 31 0.05%
2008 rok 31 0.05%
Oświadczenia majątkowe 2015 30 0.05%
Informacje o biuletynie 30 0.05%
Ważne Linki 30 0.05%
Oświadczenia na koniec kadencji 2010/2014 30 0.05%
2016 rok. 29 0.05%
2010 rok 29 0.05%
Prawo 28 0.04%
Rada Gminy archiwum 28 0.04%
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół i ośrodków oraz słuchaczy kolegiów 28 0.04%
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 28 0.04%
Oświadczenia majątkowe 2010 28 0.04%
Podstawy Prawne 27 0.04%
plan pracy 27 0.04%
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 27 0.04%
Kompetencje 26 0.04%
obsada 26 0.04%
Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 26 0.04%
Oświadczenia majątkowe 2011 26 0.04%
Oświadczenia majątkowe 26 0.04%
Sesje Rady 26 0.04%
2011 rok 25 0.04%
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 25 0.04%
Nabór na ławników sądowych 25 0.04%
Wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia 25 0.04%
Wybory Samorządowe 2018 24 0.04%
Pożytek publiczny 2020 24 0.04%
Oświadczenia majątkowe 24 0.04%
Petycje 2020 24 0.04%
Oświadczenia za 2005 r 24 0.04%
Pożytek publiczny 2018 24 0.04%
Oświadczenia majątkowe 23 0.04%
Oświadczenia za 2006 r 23 0.04%
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 23 0.04%
Wniosek o zatwierdzenie podziału działki 23 0.04%
Zarządzenia 2019 rok 22 0.03%
Archiwalny BIP 22 0.03%
Zgłoszenie do powiatowego lekarza weterynarii 22 0.03%
Petycje 2019 22 0.03%
oświadczenia majątkowe 22 0.03%
Skład Rady 22 0.03%
Oświadczenia majątkowe 2013 22 0.03%
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 22 0.03%
Zarządzenia 2017 rok 22 0.03%
Monitor Polski 22 0.03%
Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2019 - 2020 22 0.03%
Archiwalny BIP 22 0.03%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące 22 0.03%
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 21 0.03%
Petycje 2018 21 0.03%
Wniosek o wydanie informacji o terenie 21 0.03%
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 21 0.03%
Oświadczenia majątkowe 2012 21 0.03%
Dziennik Ustaw 21 0.03%
Oświadczenia majątkowe za 2006 r 21 0.03%
Sesje Rady 21 0.03%
Oświadczenia majątkowe za 2007 r 21 0.03%
Oświadczenie majątkowe za 2004 r 21 0.03%
Zarządzenia 2018 rok 21 0.03%
Wniosek o wydanie warunków dostawy wody 21 0.03%
Oświadczenia za 2007 r 20 0.03%
Sprawozdania finanosowe 2010-2020 20 0.03%
Oświadczenia za 2008 r. 20 0.03%
Deklaracja na podatek od środków transportowych 20 0.03%
Wniosek i zobowiązanie dotyczące sadzonek na zalesienie 20 0.03%
Skład Rady 20 0.03%
Oświadczenia za 2009 r. 20 0.03%
Wybory Prezydenta RP 2020 20 0.03%
Wniosek o wydanie poświadczenia zameldowania / wymeldowania 20 0.03%
Zarządzenia 2020 rok 20 0.03%
plan pracy 20 0.03%
Obwieszczenia do 24.02.2021 19 0.03%
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące 19 0.03%
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 19 0.03%
Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 19 0.03%
Oświadczenia majątkowe za 2005 r 19 0.03%
Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 19 0.03%
oświadczenia majątkowe 19 0.03%
Parlament UE 2019 19 0.03%
Pożytek publiczny 2019 19 0.03%
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 19 0.03%
Deklaracja na podatek rolny (2007) 18 0.03%
Deklaracja na podatek leśny (2007) 18 0.03%
Zgłoszenie o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 18 0.03%
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 18 0.03%
Wniosek o umiejscowienie aktu zgonu 18 0.03%
Wniosek o wydanie informacji o linii rozgraniczającej 17 0.03%
skład rady 17 0.03%
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A 16 0.03%
Gminny Ośrodek Kultury 16 0.03%
Zgłoszenie o ocechowanie pozyskanego drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna 15 0.02%
obsada 15 0.02%
Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej 14 0.02%
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 13 0.02%
Wniosek o umiejscowienie aktu małżeństwa 13 0.02%
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 11 0.02%
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 10 0.02%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10 0.02%
Zawiadomienie o odbyciu imprezy rozrywkowej organizowanej poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy 10 0.02%
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 9 0.01%
Urząd Gminy 9 0.01%
Zgłoszenie pobytu stałego 9 0.01%
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 8 0.01%
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 7 0.01%
Wniosek o wydanie zaświadczenia 7 0.01%
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 7 0.01%
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 7 0.01%
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 7 0.01%